Ελληνική Λύση για Χρηματοδότηση της αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου

Η Ελληνική Λύση έχει κατατεθέσει ερώτηση στην Ελληνική Βουλή με Αριθμό Πρωτοκόλλου 7588/28-06-2021 σχετικά με το θέμα «Χρηματοδότηση της αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ


Θεσσαλονίκη, 24/06/2021

Των: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης
        Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
            Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
            Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση της αποκατάστασης και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με ανάρτηση σε σελίδα του Διαδικτύου, στις 11 Μαΐου 2021 συζητήθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο («ΚΑΣ») το θέμα της «Έγκρισης ή μη μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης, επανάχρησης και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών». Όπως επισημαίνεται, τόσο η εισήγηση, όσο και η απόφαση, ήταν θετικές, όσον αφορά στην έγκριση της μελέτης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης, ήδη η απόφαση έχει διαβιβαστεί στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, προκειμένου να εκδοθεί και δημοσιευτεί η τελική απόφαση, κάτι που αναμένεται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μετά από αυτήν την θετική εξέλιξη, ο Δήμος Καλυμνίων και η Πολιτεία οφείλουν, το συντομότερο, να δουν προσεκτικά την αποκατάσταση και αξιοποίηση των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς, με δεδομένο ότι αποτελούν μοναδικής ομορφιάς αξιοθέατο.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,


Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Έχει εξασφαλιστεί η ανάλογη χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου, είτε από ιδίους πόρους, είτε με ένταξή του σε σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, καθώς είναι βέβαιο ότι η αποκατάσταση και αξιοποίηση των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου θα ενισχύσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στην Κάλυμνο και θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της εν λόγω νήσου; Αν όχι, σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρεση πόρων χρηματοδότησης για το σχετικό έργο το συντομότερο δυνατόν;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


 

Προς: Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτές:

  • κ. Απόστολο Αβδελά
  • κ. Κωνσταντίνο Χήτα

Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7588/28-06-2021 Ερώτηση

 

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Κ.Υ.Α), η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό κατανεμήθηκε στο Δήμο Καλυμνίων από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 ποσό, ύψους 404.430,00 €, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενώ ίδιο ποσό θα κατανεμηθεί και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στη βάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25) απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Καλυμνίων χρηματοδοτήθηκε με ποσό, ύψους 332.600,00 €.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) είχε εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», 13 Προσκλήσεις, εκ των οποίων μπορούσε να υποβληθεί πρόταση στις ακόλουθες:

  • υπ’ αριθμ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» (Α.Δ.Α.: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ), όπου ο Δήμος Καλυμνίων μπορούσε να υποβάλει μέχρι τις 11­06-201 αίτημα χρηματοδότησης για περιοχές εντός αστικού ιστού στο πλαίσιο των κατωτέρω Μέτρων:

- Μέτρο IV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

- Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.

  • υπ’ αριθμ. πρωτ. 20003/27-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» (Α.Δ.Α.: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ).

Σημειώνεται ότι, δεν έχει υποβληθεί σχετική πρόταση από το Δήμο Καλυμνίων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 07 September 2021 21:45
Kalymnian's Voice *

Administrator of kalymniansvoice.gr media website.

https://kalymniansvoice.gr/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ad Sidebar