Αλίευση και διακίνηση για το Συμιακό γαριδάκι

Στα πλαίσια της ορθής πρακτικής κατά την αλίευση και τη διακίνηση που αφορά το Συμιακό γαριδάκι, η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ενημερώνει ότι:


• Τα αλιευτικά σκάφη που ασχολούνται με την αλίευσή του, πρέπει να διαθέτουν
αριθμό καταχώρησης αλιευτικού σκάφους (άρθρο 122 του Ν.4472/2017), ο
οποίος εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου. » Κατά τη χρησιμοποίησή τους, τα μέρη των σκαφών ή οι περιέκτες που
προορίζονται για την αποθήκευση του πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ιδίως να μην έχουν μολυνθεί από καύσιμα ή από τα ακάθαρτα ύδατα του υδροσυλλέκτη του πλοίου. Αμέσως μετά τη μεταφορά του επάνω στο σκάφος, το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από τη μόλυνση και από τις επιπτώσεις του ήλιου ή οποιασδήποτε άλλης πηγής θερμότητας. Κατά συνέπεια, πρέπει να ψύχεται το
συντομότερο δυνατό.
• Ο πάγος που χρησιμοποιείται για την ψύξη τους πρέπει να παράγεται από
πόσιμο νερό ή καθαρό νερό.
• Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία
παραπλήσια του σημείου τήξης του πάγου.
Η διακίνησή του προϊόντος γίνεται είτε με λιανική πώληση, είτε μέσω εγκαταστάσεων που διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης για συσκευασία ή κατάψυξη αλιευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση που οι συσκευασίες στερούνται των απαραίτητων ενδείξεων, τα προϊόντα θεωρούνται ακατάλληλα για κατανάλωση.

 

Το Γραφείο Τύπου

Rate this item
(0 votes)
Kalymnian's Voice *

Administrator of kalymniansvoice.gr media website.

https://kalymniansvoice.gr/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ad Sidebar